Home Yêu cầu In nhãn mã vạch Biên mục sao chép Tài liệu

CÁC LOẠI NHÃN SÁCH ĐĂNG KÝ CÁ BIỆT

A. Mẫu nhãn truyền thống:

1. Tải về file font chữ: Free 3 of 9 Extended
Từ phiên bản Windows 7 trở lên thì chọn font chữ mới tải về, nhấn chuột phải chọn mục Install (Lưu ý sử dụng quyền administrator)

2. Tải mẫu nhãn :

Mẫu nhãn 5 chữ số (60 NHÃN): nhansach60.xls (Mẫu chuẩn thường dùng cho trường học và TV huyện)
Mẫu nhãn 4 chữ số (70 NHÃN): nhansach70.xls
Nhãn truyền thống (50 NHÃN): nhansach.xls
(Copy file này ra ngoài desktop để sử dụng thường xuyên)

ô J1 nhập tên thư viện
ô B1 nhập mã sách
ô D1 nhập số bắt đầu
ô H1 nhập độ dài mã số của nhãn

B. Mẫu nhãn in giấy TOMY 132

1. Tải về file font chữ: IDAutomationHC39M Code 39 Barcode
Từ phiên bản Windows 7 trở lên thì chọn font chữ mới tải về, nhấn chuột phải chọn mục Install (Lưu ý sử dụng quyền administrator)

2. Tải mẫu nhãn giấy tomy 132 tại đây (Copy ra ngoài desktop cho dễ sử dụng)

3. Trong trường hợp hết giấy tomy thì sử dụng tạm mẫu nhãn có viền in trên giấy A4 có kích thước tương đương để cắt. Tải tại đây

Sheet KHAIBAO
ô B1 nhập tên thư viện
ô B2 nhập độ dài mã số của nhãn

Sheet NHAN132
ô B1 nhập mã nhãn
ô D1 nhập số bắt đầu

CLIP HƯỚNG DẪN


* CHÚ Ý TRONG TRƯỜNG HỢP NHÃN IN RA NHỎ HƠN VỚI KÍCH THƯỚC THẬT THÌ CẦN PHẢI CẤU HÌNH LẠI MÁY IN

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH MÁY IN

Trong trường hợp nhãn bị sai kích thước khi in giấy tomy hoặc kể cả trong văn bản word hay excel ta in ra thấy nhỏ hơn không đứng với tỷ lệ trong màn hình.
Thì phải cấu hình lại kích thước giấy máy in từ khổ Letter sang A4