Home Yêu cầu In nhãn mã vạch Biên mục sao chép Tài liệu
VietBiblio là một hệ thống quản trị thư viện dùng chung. Khi các thư viện có quy mô nhỏ (thư viện cấp huyện và thư viện trường học) đang gặp những khó khăn về tài chính cũng như nguồn nhân lực để vận hành duy trì một hệ thống quản lý thư viện. Chương trình VietBiblio đã giải quyết được vấn đề đó và nó đã được sử dụng với khoảng 500 thư viện công cộng và trường học. Các thư viện sử dụng VietBiblio đã hỗ trợ các thư viện tiết kiệm được rất nhiều kinh phí và nhân lực trong hoạt động thư viện.

Lịch sử

Được xây dựng từ năm 2017 bởi thư viện tỉnh Bình Định, với mục đích ban đầu triển khai đến 10 thư viện cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đến nay hệ thống này đã được phát triển và được sử dụng bởi 491 thư viện, trong đó 197 TV cấp huyện ở 18 tỉnh và 294 thư viện trường học và thư viện khác trong cả nước.

Tính năng đặc biệt

* Năng suất
Công việc trở nên hiệu quả hơn khi làm việc theo đội nhóm (khoảng 10 người). Ngoại trừ thư viện đầu tiên mất khoảng 7 ngày vì chưa quen công việc.
Từ thư viện thứ 2 trở đi, bình quân mất khoảng 3-5 ngày là thời gian chuyển đổi một thư viện đang hoạt động thủ công đưa ứng dụng CNTT vào hoạt động. Công việc bao gồm dán nhãn sách, xử lý toàn bộ dữ liệu, xếp giá và đưa vào phục vụ.
* Hiệu quả

Yêu cầu tối thiểu