Home Yêu cầu In nhãn mã vạch Biên mục sao chép Tài liệu
VietBiblio là một hệ thống quản trị thư viện dùng chung. Khi các thư viện có quy mô nhỏ (thư viện cấp huyện và thư viện trường học) đang gặp những khó khăn về tài chính cũng như nguồn nhân lực để vận hành duy trì một hệ thống quản lý thư viện. Chương trình VietBiblio đã giải quyết được vấn đề đó và nó đã được sử dụng với khoảng 500 thư viện công cộng và trường học. Các thư viện sử dụng VietBiblio đã hỗ trợ các thư viện tiết kiệm được rất nhiều kinh phí và nhân lực trong hoạt động thư viện.

Lịch sử

Được xây dựng từ năm 2017, với mục đích ban đầu triển khai đến 10 thư viện cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Đến nay hệ thống này đã được phát triển và được sử dụng bởi 491 thư viện, trong đó 197 TV cấp huyện ở 18 tỉnh và 294 thư viện trường học và thư viện khác trong cả nước.

Tính năng đặc biệt

* Năng suất
Công việc trở nên hiệu quả hơn khi làm việc theo đội nhóm (khoảng 10 người). Ngoại trừ thư viện đầu tiên mất khoảng 7 ngày vì chưa quen công việc.
Từ thư viện thứ 2 trở đi, bình quân mất khoảng 3-5 ngày là thời gian chuyển đổi một thư viện đang hoạt động thủ công đưa ứng dụng CNTT vào hoạt động. Công việc bao gồm dán nhãn sách, xử lý toàn bộ dữ liệu, xếp giá và đưa vào phục vụ.
* Hiệu quả

Yêu cầu tối thiểu để sử dụng VietBiblio

* Rất đơn giản, bạn không cần phải cài đặt gì cả, chỉ cần trình duyệt web là bạn có thể sử dụng... Hơn thế nữa dữ liệu thư viện của bạn có thể tra cứu mọi lúc mọi nơi qua internet, kể cả trên điện thoại di động khi thư viện của bạn có sẵn một website.
Vì dữ liệu tra cứu được trên internet, thư viện bạn không cần phải làm công việc in phích và xếp phích nữa.

Cách thức và quy trình thực hiện

Rất đơn giản và nhanh chóng * Hãy yên tâm nếu bạn là nhân viên thư viện kiêm nhiệm, ở bước 3 trên 98% dữ liệu biên mục sẵn có, một số ít tài liệu chỉ cần chụp ảnh bìa sách gởi đi, cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn biên mục.
So với phần mềm cài đặt trên máy tính, VietBiblio giúp thư viện của bạn rút ngắn thời gian xử lý xuống gấp nhiều lần, giảm bớt đi thời gian xử lý công việc chuyên môn.
Ứng dụng CNTT là để giải phóng sức lao động. Đừng để nó trở thành gánh nặng, khi bạn phải tự làm hết tất cả mọi việc.